Verhagen Advies& (Project)management
#Samen_werken aan dienstverlening
Algemeen
Contact
Info

De overheid verandert. Publieke dienstverlening  verandert. Meer en meer wordt gewerkt vanuit de "logica" van burgers en bedrijven. Om dit te bereiken vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van medewerkers, managen, organisatie, informatie, techniek, processen, cultuur en resultaatgerichtheid.

Coen is de afgelopen 13 jaar werkzaam bij de overheid. In de rol van adviseur, lijnmanager en projectmanager heeft hij organisaties zien veranderen waarbij dienstverlening een prominente plek heeft gekregen. Hij heeft hier een actieve bijdrage in mogen leveren en mogen ervaren dat mensen (medewerkers en “klanten”)een prominente plaats innemen bij het verbeteren van de dienstverlening onder het motto “Excellente samenwerking = excellente dienstverlening” .

Zijn drijfveer en doel binnen de (publieke)dienstverlening is om een win-win situatie te creëren voor de organisatie, medewerkers, burgers en bedrijven. Hij typeert zichzelf als een verbinder die  de inhoud kan geven aan en verbinding kan leggen tussen de verschillende ontwikkelingen binnen en tussen organisaties in relatie tot dienstverlening waardoor een sterker resultaat neergezet kan worden.

Persoonlijke formule

Vraag©   Antwoord©   Doen©

Home | Info | Curriculum Vitae

Alle rechten voorbehouden