Verhagen Advies& (Project)management
#Samen_werken aan dienstverlening
Algemeen
Contact
Algemeen

Verhagen Advies & (Project)management V-A-P is een bedrijf dat op 1 september 2010 is opgericht. Het richt zich op de overheidsmarkt en specifiek op het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en bedrijven.

Bij het verbeteren van de dienstverlening aan de balie, telefoon, website of e-mail komen veel aspecten aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn organisatie, medewerkers, techniek, processen en informatievoorziening. Op basis van de ruime ervaring die is opgedaan binnen de overheid kan Verhagen Advies & (Project)management gemeenten helpen om vorm en inhoud te geven aan dienstverleningsprojecten en samen met medewerkers, management en bestuur resultaten te boeken die de tevredenheid bij burgers en bedrijven vergroten. 

Home | Info | Curriculum Vitae

Alle rechten voorbehouden