Verhagen Advies& (Project)management
#Samen_werken aan dienstverlening
Curriculum Vitae


Directeur/projectmanager at Verhagen Advies & (Project)management V-A-P 

De overheid verandert. Publieke dienstverlening verandert. Meer en meer wordt er gewerkt vanuit de "logica" van burgers en bedrijven. Om dit te bereiken vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van medewerkers, organisatie, informatie, techniek, processen, cultuur resultaatgerichtheid. Door de opgedane ervaring kan V-A-P in de vorm van advies of projectmanagement vorm geven aan deze ontwikkelingen onder het motto "excellente samenwerking = excellente dienstverlening"

Projectmanager at Gemeente Alphen aan den Rijn 

January 2008 – nu

Diverse projecten waaronder;
Overheid antwoord;
14+netnummer (voorbereiding, uitwerking en implementatie), Klantprocessen (ontwikkelen en vastleggen generiek klantproces), Klantcontactsysteem (integraal FOsyteem)
Medewerkers en organisatie (ontwikkel- en verandertrajecten)
Informatievoorziening en website (kwaliteit, vindbaarheid, aantrekkelijkheid, integraliteit, gebruiksgemak, gebruik nieuwe media
Kanaalmanagement; ontwikkelen en implementeren KPImodel volgens COPCuitgangspunten, kanaal"verleiding".
Alphen Zakelijk (Antwoord voor bedrijven)
Telefonische bereikbaarheid (onderzoek en sturing),
Deelprojectleider WABO (loket)

unitleider Wonen at Gemeente Alphen aan den Rijn 

Mei 2005 – september 2010 

Dagelijkse leiding over 20 medewerkers
Opzetten en doorontwikkelen van het klantcontactcenter
Faciliteren en doorontwikkelen medewerkers
Budgetbeheer

unitleider servicebalie at Gmeente Alphen aan den Rijn 

Februari 2002 – Mei 2005  

Als adviseur maar additioneel leidinggeven aan en coachen van 10 medewerkers

Adviseur servicebalie at Gemeente Alphen aan den Rijn 

April 2001 – Februari 2002  

Klachten en meldingenbehandeling
Managementondersteuning bedrijfsvoering
Tevredenheidsonderzoeken
Ontwikkelen callcenter
Ontwikkelen informatievoorziening

Coordinator wijkbeheer at Gemeente Alphen aan den Rijn

Januari 1997 – April 2001  

Organisatie bewonersparticipatie
Organisatie bewonersbijeenkomsten
Speelruimtebeheer
Klachten en meldingen
Aansturing 11 medewerkers

Verkoper buitendienst Zig Zag forms 

Januari 1993 – Januari 1997  

Adviseur

Opleidingen

MDS

Commerciele economie

1990-1994

Personal Development Seminar

Persoonlijke ontwikkeling

2009 – 2009

De Baak

Projectmanagement

2008 – 2008

Hogeschool Haarlem

Commerciele economie

Home | Info | Curriculum Vitae

Alle rechten voorbehouden